X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

تاریخ اسلام

تاریخ اسلام

زندگی نامه امام حسین علیه السلام

یکشنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1390 01:05 ب.ظ نویسنده: من نظرات: 0 نظر چاپ

زندگی نامه امام حسین علیه السلام 

 


نسب امام حسین علیه السلام
رهبر نهضت عظیم عاشورا از تباری است که نسل در نسل جزو انبیا و اولیای الهی بوده اند . پیامبر اکرم صلی لله
ما اهل بیت از نور آفریده شده ایم و نبوتّ در تبار ما تداوم یافته » : علیه و آله وسلم در توصیف این خاندان می فرمایند
و شاخ و برگ آن در خاندان ما گسترده شده و میوه و ثمره اش نیز در آن به ظهور رسیده است و به عنایت خدای
هم چنین نهُ تن از حجت های الهی نیز از نسل امام .« عزوّجل هیچ گونه پلیدی و آلودگی در این تبار راه نیافته است
حسین علیه السلام اند که آخرین آنها منجی عالم بشریت است که جهان را از عدل و داد پر خواهد ساخت.
جدّ مادری امام حسین علیه السلام
لوَلاکَ لمَا خَلقَْتُ الْافَْلاک؛ اگر تو » جدّ مادری او خاتم انبیاست که از طرف خداوند متعال مشرفّ به خطاب شریفِ
شده است. آیین و کتاب آسمانی اش جهانی و جاودانی است؛ یعنی پس از او « نبودی عالم هستی را نمی آفریدم
پیامبری مبعوث نشده و نخواهد شد. او در چهل سالگی به رسالت برگزیده شد و بعد از 23 سال تبلیغ و ترویج آیین
جهانی اسلام، بدنبال تشکیل اولّین حکومت اسلامی در 63 سالگی در مدینه منورّه رحلت کرد و برای تداوم هدایت
تا مردم به این دو امانت الهی تمسّک جویند » بشر دو امانت گران قدر از خود به جای گذاشت و تصریح فرمود که
.« هرگز گم راه نخواهند شد
پدر بزرگوار امام حسین علیه السلام
پدر امام حسین علیه السلام ، علی بن ابی طالب(ع)، نخستین پیرو پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله وسلم از میان
مردان است. او از کودکی تحت نظارت رسول خدا صلی لله علیه و آله وسلم رشد یافت و به پاس ایمان و تقوایش از
سوی خداوند متعال به عنوان وصی و خلیفه رسول و حجّت خدا پس از پیامبر اسلام برگزیده ش. د وی ده سال قبل از
بعثت در روز سیزده رجب و در درون کعبه چشم به جهان گشود . امامت آن حضرت حدود سی سال طول کشید و
حدود چهار سال و نه ماه زمام حکومت مردم را به دست گرفت و در صبح نوزدهم رمضان سال چهل هجری در محراب
مسجد کوفه، به ضربت شمشیر ابن ملجم مجروح شد و بر اثر این ضربه در روز بیست و یکم رمضان و در سن 63
سالگی به شهادت رسید.
مادر امام حسین علیه السلام
مادر امام حسین علیه السلام ، دختر رسول اکرم صلی لله علیه و آله وسلم حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام است
فاطمه سرور زنان عالم و نمونه زن کامل و اسوه و الگوی زن ان امتّ من » : که پدر بزرگوارشان در توصیف او فرمودند
این بانوی بزرگوار در سحرگاه روز جمعه بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت در مکه مکرّمه چشم به .« است
جهان گشود و در سال دوم هجری با امام علی علیه السلام ازدواج کرد و در سال یازدهم هجری در مدینه منورّه به
شهادت رسید. حضرت فاطمه علیهاالسلام در کمالات به مرتبه ای رسیده بود که خداوند متعال او را سبب پیوند بین
امامت و نبوتّ قرار داد و افتخار مادری یازده امام معصوم را نصیب آن حضرت کرد . با توجّه به ابعاد وجودی مختلف و
کمالات والای آن حضرت برای او القاب و نام های زیادی ذکر شده که از جمله آنهاست : صدیقه، طاهره ، زکیهّ،
محدّثه، مبارکه، زهرا و مرضیهّ.
تولدّ امام حسین علیه السلام
امام حسین علیه السلام در عصر روز پنجشنبه سوم شعبان سال چهارم هجرت در شهر مدینه چشم به جهان
گشود و پس از سال ها پرورش در کلاس نبوتّ و امامت در سال 61 ه انقلاب عظیم عاشورا را بنیان گذاشت. اسماء
پس از به دنیا آمدن دومین فرزند فاطمه علیهاالسلام ، روزی پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله » : بنت عمیس می گوید
وسلم به خانه علی علیه السلام آمدند و به من فرمودند : پسرم را نزد من بیاورید . آن گاه من کودک را به محضر
پیامبر صلی لله علیه و آله وسلم بردم. آن حضرت در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفتند و بعد نوزاد را
در آغوش گرفته به نوازشش پرداختند. ناگهان اشک از چشمان پیامبر صلی لله علیه و آله وسلم جاری شد. وقتی از
علت گریه سؤال کردم، رسول خدا صلی لله علیه و آله وسلم فرمودند: به یاد مصایبی که بعد از من ر ب این نوزاد وارد
.« خواهد شد، افتادم. او را گروهی ستمگر به نام دفاع از اسلام به شهادت می رسانند
نام گذاری امام حسین علیه السلام
در فرهنگ اسلامی به مسئله انتخاب نام برای کودک به دلیل آثار معنوی آن و نقش مهمی که در تکوین شخصیت
فرد دارد، توجّه خاصیّ شده است. از جمله افتخارات ائمه اطهار علیه السلام آن است که برخی از نام ها و القاب
آنها را خدا و پیامبر تعیین فرموده اند. در روایتی آمده است که در همان روزهای اولّ تولد امام حسین علیه السلام ،
خداوند تبارک و تعالی بر تو سلام می رساند » : جبرئیل به حضور پیامبراکرم صلی لله علیه و آله وسلم رسید و فرمود
و می فرماید: از آن جا که علی علیه السلام برای تو همانند هارون برای موسی علیه السلام است مناسب است
به دنبال .« خوانده می شود  نام گذاری کنید « حسین » که این نوزاد را به نام پسر کوچک هارون شبیر  که در عربی
این پیام الهی پیامبراکرم صلی لله علیه و آله وسلم به خانه حضرت زهرا علیهاالسلام می آیند و سؤال می کنند :
ما هرگز در این امر بر شما پیشی نمی » : علی علیه السلام می فرمایند «؟ آیا برای این نوزاد نامی انتخاب کرده اید »
.« نام او را حسین بگذارید » : آن گاه رسول خدا صلی لله علیه و آله وسلم می فرمایند .« گیریم
القاب امام حسین علیه السلام
با توجه به ابعاد مختلف شخصیت امام حسین علیه السلام برای آن حضرت القاب بسیاری ذکر شده که از جمله
آنهاست: رشید، طیَبِّ، وفیّ، زَکیّ، سعید و سیدّ . پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله وسلم اغلب اما م حسین علیه
یعنی سرور جوانان بهشت و امیرالمؤمنین علی علیه السلام آن حضرت « سَیدُِّ شَباب اهَْلِ الجنَهَّ » السلام را با لقب
یاد می کردند . روی هم رفته برای امام حسین علیه السلام حدود 313 نام و لقب در « سَیدُِّالشُهداء » را با لقب
مجموعه کتاب های سیره ذکر شده است که هر یک از آنها به یکی از کمالات آن حضرت اشاره دارند . برخی دیگر از
القاب و کینه های آن حضرت عبارت است از : اباعبدلله، ابَوُالائَمَِه، السِبْطُ الثانی، الامام الثالث، التابعُِ لمَِرْضات اللهّ، و
مبُارک.
امامت حضرت حسین علیه السلام
حضرت حسین بن علی علیه السلام پس از شهادت برادر بزرگوارشان، امام حسن مجتبی علیه السلام ، امامت
امت اسلامی را عهده دار شدند. پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله وسلم در زمان حیاتشان بارها به مسئله امامت آن
حضرت تصریح داشتند؛ از جمله روزی در حضور جمعی، در حالی که به حسین بن علی علیه السلام اشاره می
این فرزند من امام و پسر امام و برادر امام و پدر امامان شیعه است که نهمین » : کردند، خطاب به مردم فرمودند
نفرشان قائم آنهاست که هم نام من و هم کنیه من است . او زمین را پس از آن که از ستم پر می شود، از داد پر
هم چنین وقتی زمان شهادت امام حسن علیه السلام فرا رسید امام حسن علیه السلام در حضور .« خواهد ساخت
برادرم حسین، من تو را وصیّ خود قرار دادم و این پیمانی است که از پدر به ما » : اهل بیت علیه السلام فرمودند
.« رسیده و او از جانب رسول خدا صلی لله علیه و آله وسلم و او نیز از جانب خداوند آن را بیان فر و مده است
امام حسین علیه السلام در مکتب پیامبر اکرم(ص)
امام حسین علیه السلام حدود شش سال و چند ماه از دوران حیات نورانی رسول خدا صلی لله علیه و آله وسلم ر
درک کردند و در این مدت همواره از توجهات و محبت های بی دریغ آن حضرت برخوردار بودند و اولّین درس های
زندگی و ارزشمندترین فضیلت های اخلاقی را از پیامبر اکرم صلی لله علیه و آله وسلم آموختند . عالی ترین و
صمیمانه ترین رابطه معنوی و ملکوتی بین پیامبر صلی لله علیه و آله وسلم و امام حسین علیه السلام را می توان
حسین از من است و من از » : در این سخن نورانی رسول خدا صلی لله علیه و آله وسلم دید که آن حضرت فرمودند
.« حسینم
امام حسین علیه السلام در عهد حکومت پدر
در طول دوره حکومت علی علیه السلام که حدود چهار سال و نه ماه دوام یافت، آن حضرت با انواع حوادث تلخ روبرو
شد که وقوع سه جنگ داخلی بزرگ یعنی جمل، صفین و نهروان ا ز جمله آنهاست. امام حسین علیه السلام در
تمام این حوادث در صف اولّ یاران علی علیه السلام بودند و برای برطرف ساختن مشکلات سیاسی، اجتماعی و
نظامیِ دولت نوپای علوی تلاش می کردند؛ برای مثال در آغاز جنگ صفیّن وقتی سپاه معاویه شریعه فرات را به
تصرفّ خود درآورد و مانع دست یابی لشکریان علی علیه السلام به آب شد، سپاهیان آن حضرت در چندین نوبت
برای گشودن آب راه به سپاهیان معاویه حمله کردند، ولی موفق به این کار نشدند . امام حسین علیه السلام چون
آثار اندوه را در چهره پدر دید، همراه عده ای از سواران به سپاه معاویه حمله کرد و شریعه فرات را از تصرفّ آنها خارج
و غبار از چهره پدر برطرف ساخت.
امام حسین در دوره امامت امام حسن علیه السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام پس از شهادت علی علیه السلام در سال چهلم هجری، به مدت ده سال امامت
کردند. در طول این دوران امام حسین علیه السلام هما نند یاری مخلص و سربازی وفادار از آن حضرت پیروی می
امام حسین علیه » : کردند و در تمام پیشامدها در کنار برادر بودند . امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند
السلام برای احترام و تجلیل منزلت برادرش امام حسن علیه السلام ، حتی در راه رفتن هرگز جلوتر از آن ح ر ضت راه
.« نرفت و در سخن گفتن بر او پیشی نگرفت
دوره امامت امام حسین علیه السلام
به دنبال شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در سال پنجاه هجری، دوره امامت امام حسین علیه السلام
شروع شد و تا سال 61 ه ادامه یافت . جامعه اسلامی در این دوره گرفتار حکم رانانی بود که به تخریب اساس
جامعه اسلامی و قوانین الهی می پرداختند . امام حسین علیه السلام در فرصت هایی که پیش می آمد، اعمال
حکومت را به باد انتقاد می گرفت و مردم را به آینده امیدوار می ساخت و برای حفظ اساس حکومت اسلامی و
جلوگیری از پراکندگی صفوف مسلمانان، در بسیاری از موارد علی رغم مشاهده بسیاری از نارسایی ها دندان به
جگر می نهاد و صبر پیشه می کرد. چون نوبت به حکومت یزید رسید و مسئله بیعت او مطرح شد، امام حسین علیه
السلام به دلیل شناختی که از شخصیت یزید داشت، به زمامداری او بر جامعه اسلامی راضی نشد و علیه او قیام
کرد و در این راه به شهادت رسید.
امام حسین علیه السلام و عاشورا
نهضت عاشورا به مانند انقلابی بزرگ، با هدف احیای احکام دین و زدودن انواع انحرافات دینی و سیاسی در سال 61
ه به رهبری حسین بن علی علیه السلام به وقوع پیوست . آن حضرت وقتی اساس اسلام را در خطر دید، همراه
یاران اندک ولی باایمان خود، به مبارزه با یزید و سپاه سنگ دل او برخاست و کربلا را در روز دهم محرم سال 61 ه به
صحنه درگیری حق و باطل و روز جان بازی و فداکاری در راه دین و عقیده تبدیل ساخت؛ به گونه ای که دامنه تأثیر آن
تا ابدیتّ کشیده شد و چنان در عمق دل ها ا ثر گذاشت که همه ساله عاشقان حقیقت، دهه محرم و به ویژه روز
عاشورا را روز اظهار ارادت به اسوه جهاد و آزادگی و شهادت قرار می دهند و به بزرگ داشت خاطره این حادثه مهم
تاریخ بشر می پردازند. 

 

 

منبع: 

 

http://emamieh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=201:1389-01-31-14-25-36&catid=160:articles-hosseini